Przygotowanie wydruku na wystawę

Aby przygotować plik do druku na wystawę pokonkursową, należy pobrać plik z szablonami .

Następnie otwieramy odpowiedni plik psd (w zależności od zdjęcia  – pion, poziom, kwadrat, panorama) w programie photoshop. Kolejnym krokiem jest zaimportowanie właściwego zdjęcia do otworzonego pliku. Polecenie plik ->umieść.szablon_01

 

Kiedy zdjęcie zostanie wstawione klikamy na nim dwukrotnie lub przyciskamy na klawiaturze ctrl+enter aby potwierdzić. Kolejną czynnością jest dopasować wielkość zdjęcia do szarego obszaru. Robimy to korzystając z polecenia Edycja->Swobodnie przekształć (skrót ctrl+T) i odpowiednio zmniejszamy, tak aby zdjęcie zajmowało szary obszar w pionie lub w poziomie.

szablon_02szablon_03

Aby zmniejszyć zdjęcie proporcjonalnie przyciskamy klawisz shift i klikamy na kwadraciku w jednym z rogów zdjęcia i zmniejszamy zdjęcie. Aby potwierdzić wprowadzone zmiany klikamy na zdjęciu dwukrotnie lub wykorzystujemy skrót ctrl + enter. W przypadku gdy zdjęcie jest mniejsze niż szary obszar, musimy je wyśrodkować względem tła. Zaznaczamy w tym celu warstwę z zdjęciem oraz tło (aby zaznaczyć drugą warstwę najeżdżamy na nią myszką i kliknij z wciśniętym klawiszem ctrl) i klikamy na przycisk wyrównaj do środka w poziomie.

szablon_04

Potem usuwamy warstwę z szarym obszarem (symbol kosza w panelu warstwy) lub wyłączamy jej podgląd (symbol oka w panelu warstwy). Korzystając z narzędzia tekst (T) klikamy na tekście i wpisujemy odpowiednie dane.

szablon_05

Po podpisaniu zdjęcia pozostaje nam, tylko wyrównać podpis do prawej krawędzi zdjęcia. W tym celu zaznaczamy w panelu warstw warstwę tekst i przesuwamy ją trzymając wciśnięty klawisz shift w lewą stronę do momentu, aż podpis wyrówna się z zdjęciem.

szablon_06

Tak przygotowany plik zapisujemy jako plik jpg z maksymalną jakością.

Dla ułatwienia rozmieszczenia zdjęcia na pliku szablonu poniżej prezentujemy szablony z oznaczeniem odstępu od krawędzi i odległości w jakiej znajduje się podpis od zdjęcia. Odstęp od krawędzi bocznej jest w zasadzie stały i wynosi 5 cm.

50x70-pion 50x70-kwadrat 50x70-poziom