Laureaci XVII edycji konkursu

PROTOKÓŁ
z podsumowania oceny prac nadesłanych na XVII edycję Konkursu PORTRET 2018 z dnia 27.04.2018 r.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Jury w składzie:
Robert Andre (przewodniczący, KKF FAKT, ZPAF), Olga Głowacka (KKF FAKT, protokolant), Władysław Nielipiński (WBPiCAK Poznań), Mariusz Hertmann, Aleksandra Wysocka (Przegląd Kolski),
Arkadiusz Gołębowski (MDK Koło)

dokonało oceny 775 prac nadesłanych przez 280 autorów i zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 95 prac 58 autorów i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

dwie PIERWSZE NAGRODY w kwocie 2.500 zł dla Ewy Myśliwiec za pracę „Confianza” i dla Anny Józefik za prace „Ślad 1; Ślad 2; Ślad 3”.
DRUGĄ NAGRODĘ w kwocie 1.500 zł dla Moniki Kutkowskiej za pracę „look_2”
Wyróżnienie w kwocie 500 zł dla Agnieszki Pazdykiewicz za pradcę „Oczekiwanie”
Wyróżnienie w kwocie 500 zł dla Piotra Rosińskiego za pracę „Autoportret02”
Wyróżnienie w kwocie 500 zł dla Mateusza Marczaka za pracę „Ecstasy”

Wyróżnienie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w postaci albumu dla Pawła Hejduka za pracę „Monika”

Ponadto członkowie jury przyznali swoje indywidualne wyróżnienia w postaci albumów/książek i dyplomów
honorowych:
Mariusza Hertmanna – dla Hanny Komasińskiej za pracę „Syn dozorcy”
Robert Andre – dla Ewy Myśliwiec za pracę „Confianza”
Olga Głowacka – dla Basi Stankiewicz za pracę „Julia”
Arkadiusz Gołębowski – dla Dominiki Koszowskiej za pracę „Dziś każdy z nas jest portrecistą”
Aleksandra Wysocka (Przegląd Kolski) – dla Wojciecha Szustera za pracę „Portret praczki”
Na tym protokół zakończono i podpisano.

PORTRET 2018