Laureaci 2017

PROTOKÓŁ
z podsumowania oceny prac nadesłanych na XVI edycję Konkursu PORTRET 2017 z dnia 27.04.2017 r.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Jury w składzie:
Anna Kędziora (przewodnicząca), Olga Głowacka (KKF FAKT), Władysław Nielipiński (WBPiCAK
Poznań), Robert Andre (ZPAF, KKF FAKT), Aleksandra Wysocka (Przegląd Kolski), Arkadiusz Gołębowski (KKF FAKT, MDK Koło – sekretarz)

dokonało oceny 1065 prac nadesłanych przez 354 autorów i zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej
69 prac 58 autorów i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX w kwocie 4.000 zł dla Alicji Szostek za pracę „Koniec jest początkiem”
dwie NAGRODY w kwocie 1.500 zł dla Joli Igielskiej za pracę „Bracia” i dla Darii Ilow za pracę „S.L.”
Wyróżnienie w kwocie 500 zł dla Jakuba Kibler za pracę „Czyszczenie uszu”
Wyróżnienie w kwocie 500 zł dla Franciszka Kluczyńskiego za pracę „Selfie”

Wyróżnienie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w postaci albumu dla Aleksandry Zinkiewicz za pracę „Profil”

Ponadto członkowie jury przyznali swoje indywidualne wyróżnienia w postaci albumów/książek i dyplomów honorowych:
Anna Kędziora – dla Julii Karasiewicz za pracę „Blumen II”
Robert Andre – dla Julii Goska za pracę „Jak z obrazu”
Olga Głowacka – dla Jacka Boczar za pracę „Napoleon”
Arkadiusz Gołębowski – dla Dawida Furkot za pracę „Robert”
Aleksandra Wysocka (Przegląd Kolski) – dla Franciszka Kluczyńskiego za pracę „Selfie”

Na tym protokół zakończono i podpisano.

« 1 z 12 »