PORTRET 2017

This competition, which for years looking for the best and most interesting portrait photographs of the Polish and the world.

We want to see a new, innovative approach, and amazing traditional work – from creative images of families, friends, groups, and quirky self-portraits and photographs of ordinary people from diverse cultures from around the world. The competition is open to all, it is not important whether you’re an amateur or a professional, or photos were made in the studio with professional lighting, or the smartphone in your free time during the day. Portraits is now undoubtedly the most popular form of photography.

You did a great portrait? If so, we want to see it!


We have finished accepting work.

See you on May 20, 2017, during a gala where prizes will be awarded to winners of the competition.


The next edition of the competition will start in January 2018.

 

Historia konkursu

Kiedy w roku 2002 Arek Gołębowski z Miejskiego Domu Kultury w Kole zaproponował zorganizowanie lokalnego konkursu fotografii portretowej, nie podejrzewał z pewnością, że ta jego inicjatywa nabierze takiego rozmachu. Wystarczy przypomnieć, że na I edycję konkursu pracę nadesłało 15 autorów, a X edycja w 2011 roku zgromadziła 832 prace aż 303 autorów. Konkurs PORTRET w Kole stał się jednym z najbardziej znanych, popularnych i cenionych konkursów o tej tematyce w Polsce.

Niewątpliwie ważnym momentem w jego historii był rok 2004, kiedy to do udziału w jury III edycji został zaproszony Jurek Piątek, jako przewodniczący. Dzięki pozyskaniu kilku sponsorów udało się znacząco zwiększyć pulę nagród, co niewątpliwie podniosło atrakcyjność imprezy (93 autorów nadesłało 208 prac).

Jednak dopiero następny, 2005 rok, stał się rokiem prawdziwie przełomowym. Czerpiąc doświadczenia z różnych plenerów, konkurs został połączony z innymi wydarzeniami artystycznymi, takimi jak warsztaty, plenery, czy też wystawy towarzyszące. Przyjęta została formuła zapraszania do udziału w jury, obok Jurka Piątka, kogoś ze znanych polskich fotografów/krytyków, którzy mogliby odcisnąć swoje piętno na kolejnych edycjach konkursu. Wspólnie z Władkiem Nielipińskim z Wojewódzkiej Bibliotek Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, która to objęła patronat nad konkursem, zaproponowaliśmy po raz pierwszy to miejsce Maciejowi Kuszeli. Zgromadzone środki pozwoliły nie tylko zwiększyć pulę nagród do 5000 zł, ale również wydrukować pierwszy katalog wystawy pokonkursowej.

W kolejnych edycjach do jury zaproszeni zostali: Jerzy Wierzbicki (2006), Janusz Nowacki (2007 i 2014), Wojtek Beszterda i Tomek Ciesielski (2008), Wojtek Prażanowski (2009), Anna Cymer (2009 i 2010), Mieczysław Cybulski (2010), Krzysztof Jurecki (2010 i 2011), Krzysztof Gierałtowski (2011). WBPiCAK w Poznaniu reprezentował Władysław Nielipiński (2004 i od roku 2008), przedstawicielem MDK w Kole był Arkadiusz Gołębowski. KKF FAKT reprezentowali w jury: Adam Wilk (2002 – 2004), Marceli Uciński (2002 – 2004), Tomasz Stażyński (2002 – 2003), Paweł Hejman (2004) i Robert Andre (wszystkie edycje).

Jak w każdym konkursie na świecie ostateczna decyzja jury jest zawsze subiektywna i często kontrowersyjna. Dlatego też od X edycji konkursu (2011) ocena prac przebiegała dwuetapowo, gdzie w każdym z etapów decydowała ilość oddanych głosów jurorskich. Powołane Jury Komplementarne, składające się z zaproszonych twórców i krytyków fotografii (Krzysztof Gierałtowski, Stefan Wojnecki, Wojciech Prażanowski, Wojtek Beszterda, Paweł Pierściński, Janusz Nowacki, Elżbieta Łubowicz, Krzysztof Jurecki, Zbigniew Tomaszczuk, Sergiusz Sachno, Wacław Wantuch, Jerzy Piątek, Władek Nielipiński, Robert Andre), większością głosów wybrało prace na wystawę pokonkursową, a Jury Konkursu (Krzysztof Gierłtowski, Jerzy Piątek, Krzysztof Jurecki, Władek Nielipiński, Robert Andre), również większością głosów, dokonało podziału nagród.

W roku 2015 konkurs przeszedł kolejną metamorfozę. Oprócz zmiany sposobu przesyłania prac konkursowych od XIV edycji z konkursu ogólnopolskiego stał się on międzynarodowy.